Boeken

Boeken

Onderstaande twee Engelstalige boeken zijn te koop in de shop van het Louwman Museum.

U kunt de boeken ook laten toesturen. De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 4,00 per boek, buiten Nederland bedragen deze kosten € 9,50 per boek. U kunt het totaalbedrag, inclusief verzendkosten, overmaken op rekeningnummer NL73ABNA0495863246. Na ontvangst van het volledige bedrag worden de boeken u direct toegestuurd. Vul daartoe het contactformulier in onderaan deze pagina. 


A Certain Instrument For Seeing Far (Wassenaar 2013), 256 pages; richly illustrated, index. hardcover oblong. ISBN 978-90-79817-00-9, Prijs € 85,00.

This richly illustrated and well documented book is the result of a long and fruitful cooperation between the telescope collector Peter Louwman and the historian of science Huib Zuidervaart. On the basis of the Louwman Collection of Historic Telescopes in The Hague, one of the most complete collections of old telescopes and telescope-related documents in the world, the history of this instrument is outlined, from its emergence in 1608, until the end of the twentieth century. With its descriptions and almost 400 colour illustrations the book tells a fascinating story about historical telescopes, observational astronomy and the terrestrial, maritime, domestic and scholarly use of the early spyglass and the later reflecting and achromatic telescopes and their derivatives.
This book not only throws new light on the historical development of the telescope, it also lets the reader enjoy the extraordinary beauty of the design of old telescopes. These instruments provide testimony of a far bygone period, in which the employment of attractive and costly materials made these instruments into genuine works of art.


Dit rijk geïllustreerde en goed gedocumenteerde boek is het resultaat van een lange en vruchtbare samenwerking tussen de telescopenverzamelaar Peter Louwman en de wetenschapshistoricus Huib Zuidervaart. Op basis van de Louwman Collection of Historic Telescopes in Den Haag, een van de meest volledige verzamelingen van oude telescopen en daaraan gerelateerde documenten in de wereld, is de geschiedenis van dit instrument geschetst, vanaf zijn uitvinding in 1608 tot aan het einde van de twintigste eeuw. Met zijn beschrijvingen en bijna 400 kleurenillustraties vertelt het boek een boeiend verhaal over historische telescopen, observationele sterrenkunde en het aardse, maritieme, huiselijke en wetenschappelijke gebruik van de vroege verrekijker, de latere spiegelkijkers, achromatische telescopen en hun afgeleiden.
Dit boek werpt niet alleen nieuw licht op de historische ontwikkeling van de telescoop, het laat de lezer ook genieten van de buitengewoon mooie vormgeving van deze instrumenten. Veel van de objecten getuigen van een ver vervlogen tijd, waarin de toepassing van aantrekkelijke en kostbare materialen deze kijkers tot echte kunstwerken maakten.Embassies of the King of Siam sent to his Excellency Prince Maurits, arrived in The Hague on 10 September 1608 (Wassenaar, 2008), 56 pages; illustrated; hardcover cloth.
ISBN 978-90-79817-01-6, Prijs € 12,50.

This beautifully illustrated booklet is written by Henk Zoomers, edited by Huib Zuidervaart, while Peter Louwman, as collector and publisher, took care of its distribution. The book contains a facsimile of a very rare newsletter (of which only two copies have survived), written in old-French, reporting about the visit of a diplomatic mission sent by the King of Siam (nowadays Thailand) to the Dutch Republic. Most surprisingly, the end of this pamphlet gives an eye witness account of the first recorded demonstration of the telescope in the world. This manifestation, in which the optician Hans Lipperhey from Middelburg presented his newly invented spyglass, took place in September 1608 at the top of the Mauritstoren, located at one of the corners of the Stadtholderly court in The Hague. This extremely important account of the birth of the telescope as a useful instrument which in the forthcoming years would change men’s view on the world, is in the booklet translated into modern-days' French, as well as into English and Dutch.


Dit prachtig geïllustreerde boekje is geschreven door Henk Zoomers en geredigeerd door Huib Zuidervaart, terwijl Peter Louwman, als verzamelaar en uitgever, voor de distributie zorgde. Het boek bevat een facsimile van een uiterst zeldzame nieuwsbrief (waarvan slechts twee exemplaren bewaard zijn gebleven), geschreven in oud-Frans, waarin gerapporteerd wordt over het bezoek van een diplomatieke missie van de koning van Siam (het huidige Thailand) naar de Nederlanden. Verrassend genoeg, bevat het einde van deze brochure een ooggetuigenverslag van de wereldwijd eerst bekende demonstratie van de telescoop. Deze manifestatie, waarin de brillenmaker Hans Lipperhey uit Middelburg zijn nieuw uitgevonden kijker presenteerde, vond plaats in september 1608, boven op de Mauritstoren, in een van de hoeken van het Haagse Binnenhof. Dit uiterst belangrijk verslag van de geboorte van de telescoop als het instrument dat in de daaropvolgende jaren het wereldbeeld van de mens drastisch zou veranderen, is in dit boekje vertaald in modern Frans, zowel als in Engels en Nederlands.
Vul hieronder uw gegevens in en welk boek u wilt bestellen. De boeken worden u dan per post verzonden. De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 4,00 per boek, buiten Nederland bedragen de kosten € 9,50 per boek. U kunt het totaalbedrag, inclusief verzendkosten overmaken op bankrekeningnummer NL73ABNA0495863246, t.n.v. Louwman Historic Telescopes. Betaling is uitsluitend mogelijk via overboeking per bank. Na ontvangst van uw betaling worden de boeken u toegestuurd. 
Contactgegevens en verzendadres
Aanhef
*
*
*
*
*
*
*
Ik wil graag het volgende bestellen
Boeknaam

*
*
Boeknaam