Stichtingen

Stichtingen

Het Louwman Museum ontvangt schenkingen in geld en in natura van individuen, bedrijven en instellingen. Twee ANBI-stichtingen die een belangrijke rol spelen in het behoud van onze unieke historische en culturele collecties zijn de Stichting het Nationaal Automobielmuseum en de Stichting Louwman Historic Telescopes.

Wilt u meer te weten komen over de stichtingen achter het Louwman Museum? Beide stichtingen stellen zich graag aan u voor.­ ­

- Stichting Het Nationaal Automobielmuseum

- Stichting Louwman Historic Telescopes

Zelf schenken?

Geregeld ontvangen wij schenkingen in geld en in natura van personen, bedrijven en instellingen, die het belang en het behoud van de in het Louwman Museum geëxposeerde collecties ter harte gaan. Ook worden ons vaak museale voorwerpen in bruikleen gegeven. Wilt u zelf een schenking doen of een voorwerp in bruikleen geven, neem dan gerust contact op via info@louwmanmuseum.nl met de directeur van het Louwman Museum, de heer drs. Ronald Kooyman. Wij ontvangen u graag in ons museum in Den Haag.