Stichting Louwman Historic Telescopes

Stichting Louwman Historic Telescopes

De stichting heeft ten doel met het oog op de culturele waarde, het verkrijgen, in stand houden en exposeren van museale voorwerpen, waaronder telescopen en andere optische instrumenten, klassieke automobielen, motorrijwielen en andere voorwerpen, alsmede het verlenen van financiële en andere steun aan instellingen, die zich direct of indirect ten doel stellen het exploiteren van musea en al hetgeen daarmee verband houdt of bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Onze bijzondere collectie historische telescopen, toneelkijkers en verrekijkers is tentoongesteld in het Louwman Museum in Den Haag. Neem contact met ons op voor een rondleiding met een kenner van de collectie.