Embassies of the king of Siam

12,50

Dit boek is een moderne herdruk van een uiterst zeldzaam pamflet van de koning van Siam aan stadhouder Prins Maurits in Den Haag. Van het zeldzame pamflet zijn slechts drie exemplaren bewaard gebleven, waarvan een in de Louwman Collection of Historic Telescopes aanwezig is. Er wordt vaak verwezen naar dit pamflet in zowel oude als nieuwe artikelen over de uitvinding van de telescoop.