4.7 uit 5 op Google
0

Stichting Louwman Museum

De Stichting Louwman Museum is een algemeen nut beogende instelling en heeft ten doel, met het oog op de culturele waarde:

  1. het exploiteren van musea voor oude automobielen, motorrijwielen, rijwielen en andere vervoermiddelen;
  2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, mits daarmee uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang wordt gediend.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

0

Uw mandje is leeg