Stichting Het Nationaal Automobielmuseum

Stichting Het Nationaal Automobielmuseum

De stichting heeft ten doel het, met het oog op de culturele waarde, exposeren van klassieke automobielen, motorrijwielen, rijwielen en andere vervoermiddelen en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.